דבורים

דבורים

דבורים הן, למעשה, חרקים, ובהקשר של זכויות בעלי חיים ומצבן במשקי הדבש, נשאלת השאלה, האם הן יכולות להרגיש כאב.

קיים ויכוח על כך במדע. העניין הוא, שמערכת העצבים של דבורים, לא כוללת מוח גדול ושאר מאפיינים, שהמדע קושר לתחושה. בנוסף, דבורים לא מגיבות לכאב בדרכים שמביעות כאב, כמו אחיזת האיבר הכואב או מנוחה שלו. לעומת זאת, כאשר רואים את ההתנהגות והיחסים המורכבים שבין דבורים, קשה שלא לחשוב, שיש משהו מעבר לתגובות מכאניות בלבד.

התקשורת בין דבורים, למשל, מאוד מורכבת. הן מתקשרות בנוגע לנושאים הקשורים לחיים בכוורת, כמו מידע על מקורות מזון, מקומות פוטנציאלים להשתכן בהם, מיקום מפורט ומאפיינים של דברים חשובים (כמו מצבור גדול של פרחים), ועוד… הן עושות זאת באמצעות כימיקלים בעלי ריח ותנועות גוף. לפעמים המידע הזה נמסר על ידי דבורים שונות, ואז – ככל שזורם עוד ועוד מידע – אפשר לראות שינויים במידע שמועבר, ונערכת במשותף בחירה לצאת ליעד כלשהו.

יש כאלה שטוענים, שההתנהגות הזו היא מכאנית לחלוטין, ויש כאלה שטוענים שהיא מצביעה על יכולת מחשבה.

שאלת יכולת התחושה של דבורים לא הוכרעה. לכן, יש לשאול, על מי נטל ההוכחה. האם מי שמתנגדים לניצול דבורים, צריכים להוכיח שהן יכולות להרגיש, או שאולי נטל ההוכחה הוא דווקא על מי שתומכים בכך, להראות שהן לא מסוגלות להרגיש? (בהקשר זה, חשוב לזכור, שהמדע “לומד” דברים חדשים כל הזמן. האם לא ייתכן שבעוד שנים, יתברר שישנם מאפיינים נוספים, היכולים להצביע על יכולת תחושה?)