תרנגולים ותרנגולי הודו

תרנגולים ותרנגולי הודו

תרנגולים הם בעלי חיים נבונים ומורכבים מאוד. הם חיים בלהקות בעלות מבנה חברתי מורכב, בעל סדר היררכי מובהק (כל תרנגול בלהקה יודע מה מקומו בהיררכיה, ויודע לזהות את שאר חברי הלהקה ואת מעמדם שלהם), כאשר התרנגולים בלהקה דואגים אחד לשני (למשפחות שלהם ולשאר חברי הלהקה). כמו בעלי חיים אחרים, לכל תרנגול אופי משל עצמו.

תרנגולים מסוגלים להבין יחסים של סיבה ותוצאה, ומודעים לכך, שחפצים עדיין קיימים, גם כשהם מוסתרים מהם. הם יכולים ללמוד אחד מהשני, להעביר ידע מאחד לשני (כולל רקע תרבותי מדור לדור), ואפילו לדאוג בנוגע לעתיד. מעניין לדעת, שלתרנגולים יש יותר מ-30 “מילים”, קולות מסוימים שמביעים רעיונות שונים כמו אזהרה מפני סכנה מהאוויר. התרנגולת אפילו מלמדת את האפרוחים שלה “לדבר” עוד לפני שהם בקעו!

גם לתרנגולי הודו אופי מיוחד משל עצמם, והרושם של אנשים מהם שונה מהמאפיינים האמיתיים שלהם: הם, למשל, מסוגלים לרוץ במהירות של עד כ-40 קמ”ש ולעוף במהירות של עד כ-88 קמ”ש. תרנגולי הודו הם סקרנים וחקרנים מטבעם, זוכרים פנים של אנשים, ואפילו אוהבים להשמיע קולות לפי מוזיקה שהם אוהבים.

מיותר לציין, שבמשקי הבשר והביצים צרכיהם של התרנגולים לא באים על סיפוקיהם, וההתנהגויות שלהם אינן טבעיות.