מומלצים ב-VeggieCut

הרצאה שהעברתי ב-8.11, שדנה בשאלה – איך אנחנו מוכנים לאכול ולנצל בעלי חיים?

 

לא להיות קיצוניים חדש   קישור עמוד בית פורטל חיים

קישור עמוד בית מה עכשיו   קישור עמוד בית פורטל אוכל

.

קריאה נוספת

חופש מטבעונות קטןקישור עמוד בית זוגיות מעורבת קטןקישור עמוד בית האם אוכלי בשר רעים קטן